Người dân sắp được ăn sáng ở Hà Nội ăn trưa tại TP HCM bằng đường sắt cao tốc Bắc- Nam